Kurs buddyzmu Diamentowej Drogi z Lamą Ole Nydahlem w Warszawie 18-20 marca 2016r.

LamaOleNydahl_GrandCanyon2011_web_mobile

Zapraszamy na weekendowy kurs medytacyjny z Lamą Ole Nydahlem w Warszawie.

 

W czasie trzydniowego kursu odbędą się trzy wykłady Lamy Ole, jednego z najlepiej wykwalifikowanych nauczycieli medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu na Zachodzie.

Zapraszamy do Warszawy!

 

PROGRAM
Piątek 18.III. 18:00 Wykład Lamy Ole Nydahla
Sobota 19.III. 12:00 Wykład nauczyciela Diamentowej Drogi
15:00 Wykład Lamy Ole Nydahla
20:00 Wykład Nauczyciela Diamentowej Drogi
Niedziela 20.III. 11:00 Medytacja 16 Karmapy
12:00 Wykład Lamy Ole Nydahla

 

Lama Ole Nydahl

LamaOleNydahl_GrandCanyon2011_web_mobile

Lama Ole Nydahl to wysoko wykwalifikowany nauczyciel medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu znajdującej się pod duchowym przewodnictwem 17 Karmapy Taje Dordże. Lama Ole pochodzi z Danii i od początku lat 70 naucza buddyzmu Diamentowej Drogi dając wykłady i prowadząc kursy medytacyjne oraz zakładając świeckie ośrodki – miejsca w których wszyscy zainteresowani buddyzmem mogą zgłębiać nauki Buddy i medytować.
Jest autorem licznych książek o buddyzmie, wielokrotnie wznawianych i tłumaczonych na wiele europejskich języków. Lama Ole nieustannie podróżuje, wykłada na całym świecie na uniwersytetach i w innych miejscach publicznych. Na jego wykładach można usłyszeć podstawowe informacje na temat buddyzmu oraz dowiedzieć się, jak nauki Buddy mogą pomóc w codziennym życiu. Podczas wszystkich wykładów Lama Ole prowadzi medytacje, a chętnym udziela buddyjskiego Schronienia. Lama Ole prowadzi również kilkudniowe kursy medytacyjne, które są okazją do wspólnej praktyki oraz szczegółowych wyjaśnień nauk Buddy.

Więcej informacji: http://kurs.buddyzm.pl/