Wykład Wojtka Tracewskiego – 22.XI – Hotel Tychy

Wojtek Tracewski

Zapraszamy we wtorek 22 listopada o godz. 19:00 do sali bankietowej Hotelu Tychy (parter) przy Al. Jana Pawła II 10 na wykład pt. ‚Umysł jako źródło szczęścia’ nauczyciela buddyzmu Diamentowej Drogi Wojtka Tracewskiego.

Wojtek Tracewski urodził się w 1962 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i przez kilka lat był artystą malarzem. W 1980 roku został uczniem Lamy Olego Nydahla, a w 1988 tłumaczem jego wykładów i książek. W 1992 zaczął wygłaszać wykłady o buddyzmie. Obecnie jest również redaktorem naczelnym polskiego kwartalnika „Diamentowa Droga”, wydawanego przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu oraz członkiem Rady Nadzorczej Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce. Od roku 1992 wykłada podstawy buddyzmu oraz prowadzi kursy medytacyjne w Europie oraz Ameryce Północnej.

Po wykładzie zapraszamy na kolację do ośrodka przy ul. Cyganerii 36/16A.

Wstęp: 10zł
(jest to dobrowolna darowizna, która umożliwia nam zorganizowanie wydarzenia)

 

 

Wspólna medytacja

Poniedziałki - 19:00
Czwartki - 19:00