Buddyzm

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.

Linia Karma Kagyu

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Każdy przekaz, metoda, medytacja i wiedza w tej linii pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od Buddy. Po jego śmierci najwyższe nauki były przekazywane w Indiach przez urzeczywistnionych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa i Maitripa.

Następnie zostały przetłumaczone i przeniesione do Tybetu przez Marpę i rozwijały się dzięki aktywności Milarepy i Gampopy.

Od XII wieku odpowiedzialność przekazywania nauk spoczywa na linii Karmapów. Dzisiaj głową Karma Kagyu jest J.Ś. XVII Karpama Taje Dordże. A nauczyciele – wykształceni przez jego poprzednika XVI Karmapę – tacy jak Szamar Rinpocze, Szierab Gialtsen Rinpocze i Dzigme Rinpocze oraz Lama Ole Nydahl uczą w wielu ośrodkach Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu na świecie.

Linia Karma Kagyu znajduje się pod duchowym przywództwem J. Ś. XVII Karmapy Taje Dordże: Thaye Dorje, His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa.

Buddyzm w Polsce

Pierwszy polski ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi powstał w Krakowie w 1976 roku. Od tego czasu buddyzm w naszym kraju rozwija się dynamicznie. Dziś nasze ośrodki i grupy znajdują się prawie w każdym mieście w Polsce.

Wszyscy zainteresowani buddyzmem Diamentowej Drogi spotykają się w nich na wspólnych medytacjach lub podczas wykładów nauczycieli buddyjskich.

W wielu ośrodkach odbywają się również zajęcia dotyczące buddyzmu dla uczniów liceów i gimnazjów, prowadzone w ramach lekcji etyki. Podstawową praktyką wykonywaną w ośrodkach jest medytacja XVI Karmapy, ułożona i przekazana przez XVI Karmapę Rangdziung Rigpe Dordże specjalnie dla ludzi Zachodu.

Medytacje odbywają się regularnie kilka razy w tygodniu, są prowadzone po polsku i trwają około trzydziestu minut. Każdy, nieodpłatnie, może wziąć w nich udział. Nie wymagają specjalnych przygotowań.

Źródło: buddyzm.pl    


Wspólna medytacja

Czwartki - 19:30

Z powodu sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce oraz zgodnie z zaleceniem Zarządu Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Lini Karma Kagyu, wszystkie wspólne medytacje, wykłady oraz aktywności w naszym ośrodku zostają zawieszone do odwołania.

Dziękujemy za zrozumienie.